Home
Heerenstraat 32
6701 DL Wageningen
06-24937692
keete.voerman@keeco.nl


KeeCo

Trainingen         Procesbegeleiding         Onderzoek

Projectmanagement

KeeCo communicatie en onderzoek heeft ervaring met het opzetten en uitvoeren van projecten in het buitengebied. Het gaat bijvoorbeeld om het netwerk activeren in een regio, met een groep ondernemers een toekomst visie schrijven of om agrarische ondernemers stappen te laten zetten richting van innovatie.

Het begint met bewustwording van de eigen mogelijkheden en daarna met het inspireren om stappen te zetten. KeeCo communicatie en onderzoek werkt rondom de periferie van de kennis instellingen in Wageningen en door haar praktische inslag vormt het hierbij vaak een link tussen de theorie en praktijk.

Nieuwe Wegen
Praktijk project vanuit LNV: landelijk project gericht op ondernemende boeren die een
nieuwe weg willen inslaan met het bedrijf.

Netwerk Nieuwe Neventak
Praktijk project vanuit de EU: stimuleren van diversificatie van landbouw in Noord-Holland