Home
Heerenstraat 32
6701 DL Wageningen
06-24937692
keete.voerman@keeco.nl


KeeCo

Projectmanagement         Trainingen         Onderzoek

Procesbegeleiding

Sturen op inhoud en proces

Trajecten waarbij die afhankelijk zijn van de inzet van diverse spelers hebben iemand nodig die naast de inhoud focust op het proces. Het kan bijvoorbeeld gaan om veranderingsprocessen of om de implementatie van beleid.

Samen met u ontwerp ik een traject met interactieve bijeenkomsten afhankelijk van de doelstelling. Het gaat hierbij om het ontwerpen van een interactief proces en de begeleiding hiervan.

Voorbeelden:
- Ontwerpen workshops voor evaluatie bijeenkomst van het bevoegd gezag rondom Natura 2000, LNV.
- Natuurmonumenten: Opstellen strategische documenten voor de beheerplannen van de Natura 2000 gebieden in Limburg en Noord-Brabant. Ontwerp programma, uitvoering bijeenkomsten