Home
Heerenstraat 32
6701 DL Wageningen
06-24937692
keete.voerman@keeco.nl


KeeCo

Netwerk in uitvoering         Ontwerpen workshops         Trainingsaanbod

Scenario: de toekomst als methode
Scenario's vormen een hulpmiddel om te plannen, te leren of te innoveren. Scenario's worden ingezet om in complexe situaties naar de toekomst te kunnen kijken, ze maken de situatie hanteerbaar. Een ander belangrijk voordeel is dat het gaat om een verwachting en daarom heeft niemand gelijk of ongelijk. Dit geeft een gelijkwaardige situatie en vormt een mooi startpunt om gezamenlijk een traject in te gaan. Bijzonder aan onze aanpak is dat we uitdrukkelijk de doelgroep meenemen bij het verzamelen van informatie.

Scenario methode
We werken bij het ontwikkelen van scenario's met een stappenplan. We beginnen hierbij met het beschrijven van het probleem aan de hand van indicatoren. Het cruciale zit in het gestructureerd data verzamelen en het werken met concepten. Daarna volgt te stap van het uitwerken van de uitgangspunten. Het kan bijvoorbeeld gaan om twee externe factoren waar je geen invloed kan op uitoefenen. Hiermee vorm je scenario's die een instrument zijn om toekomstige problemen te voorzien en daarvoor strategische beslissingen te nemen. Maar het is ook mogelijk om op een van de assen een eigen keuze mogelijkheid of dilemma neer te zetten. Zo kunnen de consequenties van de keuze in de toekomst onder te loep genomen worden.

Vragen naar ideaalbeelden geeft inzicht in ondervoelde knelpunten. Terwijl vragen naar toekomstbeelden zonder aan te geven dat ze belemmeringen mogen vergeten, veelal leidt tot 'rampscenario's'. Dit vergt een specifieke aanpak om de doelgroep te bevragen bij het opstellen van de scenario's.

Het lijkt erop of mensen een innerlijke weerstand hebben om de toekomst even veranderlijk te zien als het verleden.