Home
Heerenstraat 32
6701 DL Wageningen
06-24937692
keete.voerman@keeco.nl


KeeCo

Netwerk in uitvoering         Scenario methode         Ontwerpen workshops

Trainingaanbod
Train de trainer
Interactief voor de groep : het ambacht om kennis tot werking te brengen en de kunst van het trainen. Kenniscirculatie en kennisbenutting staan in de belangstelling. Er is kennis genoeg, maar hoe krijg je mensen in beweging daarmee aan de slag te gaan?

Stevig voor de groep : professioneel begeleiden van bijeenkomsten Het verbeteren van vaardigheden voor het begeleiden en voorzitten van bijeenkomsten. Waarnemen van de groepsdynamiek en de groep in beweging krijgen. Voor o.a. medewerkers van natuur- en milieuorganisaties en begeleiders in het opstellen van dorpsplannen.

Strategie vorming
Rabo Opvolger Perspectief : Training gericht op agrarische ondernemers die willen investeren in ondernemerschap. De bedrijfsopvolgers bouwen vanuit de eigen bedrijfskenmerken, competenties en kansen uit de omgeving een strategie op. Deze training maakt gebruik van de SMI tools van het LEI.

Grip op de situatie Effectieve Belangenbehartiging : Verbeteren van vaardigheden die je nodig hebt bij belangenbehartiging in interactieve processen. Het gaat om presenteren tijdens bijeenkomsten, timing, de opbouw van krachtig betoog. Daarna om een effectieve be´nvloeding en tenslotte om lobbyvaardigheden.